פתרונות אשראי לעסקים

גיוס אשראי מקרנות מימון ומהמערכת הבנקאית לתמיכה בתוכניות הפיתוח של החברה, לצרכי הון חוזר ולהפחתת הוצאות המימון. להמשך

עבודות כלכליות

תכנית עסקית ואסטרטגית לפיתוח והרחבת החברה או להבראתה, ביצוע הערכות שווי  וליווי לגיוס הון. להמשך

יעוץ עסקי

ליווי ובדיקת התכנות למיזמים בהקמה ויעוץ שוטף מוכוון תוצאות לחברות קיימות, ניהול כספים במיקור חוץ המבוסס על בניית כלי דיווח תומכי החלטה בזמן אמת. להמשך